دعای جلب محبت و مطیع کردن معشوق

دعای جلب محبت و مطیع کردن معشوقدعا برای محبت معشوق و مطیع کردن معشوق وفرد و شخص مورد نظر

اگر کسی دوستی کسی خواهد 45 روز هر روز 28 بار بخواند مطیع شود

و اگر تسخیر سلاطین یا ملوک خواهد 77 روز هر روز 1001 بار بخواند

و هر که لغوه وفلجی باشد 51 روز روزه دارد روزی 707 مرتبه بخواند

 

یا شَهیدَ تَشَهَدّتَ بِالشَّهادَةِ وَ الشَّهادَةِ فی شَهادَةِ شَهادَتِکَ یا شَهیدَ

 

 

 

منبع : کونوز الاسرار ج 1 ص 121 و 122

دعای جلب محبت و مطیع کردن معشوقدعا برای محبت معشوق و مطیع کردن معشوق وفرد و شخص مورد نظر

اگر کسی دوستی کسی خواهد 45 روز هر روز 28 بار بخواند مطیع شود

و اگر تسخیر سلاطین یا ملوک خواهد 77 روز هر روز 1001 بار بخواند

و هر که لغوه وفلجی باشد 51 روز روزه دارد روزی 707 مرتبه بخواند

 

یا شَهیدَ تَشَهَدّتَ بِالشَّهادَةِ وَ الشَّهادَةِ فی شَهادَةِ شَهادَتِکَ یا شَهیدَ

 

 

 

منبع : کونوز الاسرار ج 1 ص 121 و 122