X
X بستن تبليغات

X بستن تبليغات
X بستن تبلیغات
X بستن تبليغات
نمازی جهت پاک شدن گناهان


         مشاهده کاملا رایگان انواع ادعیه و دعاهای مجرب برای حاجات مختلف از مفاتیح و منابع معتبر ... التماس دعا

نمازی جهت پاک شدن گناهان

نمازی جهت پاک شدن گناهان


نمازی که گناهان را پاک می کند!

قدس انلاین_مصطفی لعل شاطری: بنابر روایات رسیده از ائمه اطهار (ع)، در هر یک از ایام هفته علاوه بر نمازهای 5 گانه ی واجب، نمازهایی مستحبی نیز مقرر شده است تا بوسیله ی آن به ذات اقدس الهی تقرب جسته و ثواب و پاداش عظیمی شامل حال بجا آورنده آن گردد؛ چنانچه نمازهای مستحبی روز و شبِ سه شنبه چنین ذکر شده است:

نماز شب سه شنبهنماز این شب دو رکعت نقل شده است و رکعت اول بعد از حمد یک مرتبه سوره قدر و رکعت دوم بعد از حمد هفت مرتبه سوره توحید می باشد.

نماز روز سه شنبهنماز روز سه شنبه دو رکعت روایت شده است که در هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره والتّین و سوره توحید و سوره فلق و سوره ناس هر کدام یک مرتبه خوانده شود، و نیز روایت شده است هرکه در این روز شش رکعت نماز بجا آورد و بخواند در هر رکعت بعد از حمد آیه «آمَن الرَّسُول» را تا به آخر و یک مرتبه سوره «زُلزلت» را ؛ حق تعالی گناهان او را بیامرزد و از گناهان بیرون آید مانند روزی که از مادر متولد شود.

منابع:1-قمی. مفاتیح الجنان: 490.
2-کریم خانی. ذکرهای آسمانی: 177-176.
3-عزیزی. نمازهای مستحبی: 64.

انتهای خبر/ قدس آنلاین / کد خبر: 200688

نمازی جهت پاک شدن گناهان


نمازی که گناهان را پاک می کند!

قدس انلاین_مصطفی لعل شاطری: بنابر روایات رسیده از ائمه اطهار (ع)، در هر یک از ایام هفته علاوه بر نمازهای 5 گانه ی واجب، نمازهایی مستحبی نیز مقرر شده است تا بوسیله ی آن به ذات اقدس الهی تقرب جسته و ثواب و پاداش عظیمی شامل حال بجا آورنده آن گردد؛ چنانچه نمازهای مستحبی روز و شبِ سه شنبه چنین ذکر شده است:

نماز شب سه شنبهنماز این شب دو رکعت نقل شده است و رکعت اول بعد از حمد یک مرتبه سوره قدر و رکعت دوم بعد از حمد هفت مرتبه سوره توحید می باشد.

نماز روز سه شنبهنماز روز سه شنبه دو رکعت روایت شده است که در هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره والتّین و سوره توحید و سوره فلق و سوره ناس هر کدام یک مرتبه خوانده شود، و نیز روایت شده است هرکه در این روز شش رکعت نماز بجا آورد و بخواند در هر رکعت بعد از حمد آیه «آمَن الرَّسُول» را تا به آخر و یک مرتبه سوره «زُلزلت» را ؛ حق تعالی گناهان او را بیامرزد و از گناهان بیرون آید مانند روزی که از مادر متولد شود.

منابع:1-قمی. مفاتیح الجنان: 490.
2-کریم خانی. ذکرهای آسمانی: 177-176.
3-عزیزی. نمازهای مستحبی: 64.

انتهای خبر/ قدس آنلاین / کد خبر: 200688

برچسب ها : ,,,,,,,,,

1395/6/25 ,18:49 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ